E-Bülten Üyeliği

Haberler

 • Olağanüstü Genel Kurul İlanı / 22/06/2016
  Olağanüstü Genel Kurul İlanı
                  Olağanüstü Genel Kurul İlanı* TIP-GÖR-DER* *Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği* Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan   Derneğimizin Olağan üstü... Olağanüstü Genel Kurul İlanı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Mah. Ayazma Yolu Cad. Papirus Plaza No.37 Kat:6 Kağıthane / İstanbul

T:+90 212 367 44 80
F:+90 212 366 58 02
E:info@tipgorder.org.tr

Sektörel Analiz Çalışma Grubu

TIPGORDER – Sektörel Analiz Komisyonu

Tıbbi Görüntüleme pazarı dünya çapında dinamik bir endüstri olup hem büyük çapta iş imkanları sağlamakta hem de AB deki büyümeyi kamçılamaktadır. AB’de Gayri Safi Milli Hasıla’nın %8-9 u sağlık harcamalarına ayrılmaktadır. Bu ilerleyen yaş profili ile ilgili olarak da daha da artacaktır.

Tıbbı Görüntüleme endüstrisi yaşamsal teknik altyapıları birleştirip bireyler için hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuda küresel pazar COCIR dâhilindeki tahminlerde (IT dâhil) yaklaşık 39 Milyar EUR dur. Bunun yaklaşık 20 Milyar EUR su elektromedikal ve radyoloji cihazları, 19 Milyar EUR su da bilişim tarafının büyüklüğüdür. Avrupa da bu pastadan yaklaşık 25% pay almaktadır.

Avrupa genelinde cihaz yaşı 10 civarına yaklaştığından, sağlık sektöründeki yüksek kaliteye devam etmek için sürdürülebilir bir yatırım programı gerekmektedir. Bu program için yerel olarak da ülkelerin pazarlarını iyi bilmeleri, tanımaları ve analiz etmeleri gerekmektedir.

Bu üst misyonla ilgili olarak, TIPGORDER’ in bünyesinde olan komisyonlardan biri olan Sektörel Analiz Komisyonunun (SAK) belli başlı amaçları arasında şunlar vardır:

 • Türk Tıbbi Görüntüleme Cihaz Parkının adetsel pazar büyüklüklerini takip etmek

Burada amaç, adet bazında Türk Tıbbı Görüntüleme pazar büyüklüğünü bulmak ve değerlendirmektir. Bu sayede kurulu cihaz parkı sağlıklı bir şekilde tutulabilmekte ve her yıl üyeler tarafında güncellenen veritabanı sayesinde pazar şeffaflığını sağlamaktır. Bu hem kamu hem özel şirketlerin planlamalarını kolaylaştırmakta, yatırım planlarını buna göre yapıp fazladan kayıplar azaltılmaktadır. Bunun yanı sıra kurulu cihaz parkının yaşlanması da kontrol edilmekte, cihaz teknolojilerine yönelik yatırımı direkt olarak etkilemektedir.

 • Türk Tıbbi Görüntüleme Cihaz Parkının rakamsal pazar büyüklüklerini takip etmek

Amaç, parasal bazda Türk Tıbbı Görüntüleme pazar büyüklüğünü bulmak ve değerlendirmektir. Bu sayede yurtdışı pazarlar ile ilgili olarak OECD, AB, Amerika, Orta Doğu, Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin istatistikleriyle karşılaştırma yapılabilmektedir. Ayrıca şirketlerin yurtdışı stratejilerine de bu şekilde etki edebilmektedir. Bu bakımdan COCIR verileriyle de karşılaştırma yapılmaktadır.

 • İl bazında modalite bazında cihaz yoğunluklarını belirlemek

İl bazında belli başlı ana tıbbi görüntüleme cihazlarının yoğunlukları tutularak özelikle kamunun yatırım bütçesi planlamasında ve bir referans proje olarak gerekli yatırımın gerekli yerlere ulaşmasına ön ayak olmaktadır. Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı’na da sunulan bu çalışmanın getirdiği katma değer çok büyüktür. Nitekim halka ulaştırılan sağlık hizmetlerinde standart ve devamlılığı sağlamak adına çok önemli bir analizdir.

 • Sektör Raporu hazırlamak

Türk Tıbbı Görüntüleme pazarının periyodik sektör raporunu hazırlamak ve bunu ilgili kişilere iletmekle yükümlüdür. Bu raporda servis sağlayıcılardan, finansman modelinden, yatırımcılardan, regülasyonların pazara olan etkisinden ve yeni iş modellerinden bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra, seçilmiş bir alt sektör için de ihtiyaç durumunda kompakt bir analiz yapılabilmektedir.

 • Gereken seviyelerde derinlemesine analiz yapmak

Gereken durumlarda TIPGORDER – SAK pazar ile ilgili olarak derinlemesine analiz yapıp ilgili kesimi bu konuda aydınlatmaktadır.

ÜYELER
 • Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd.
 • Philips
 • Siemens Healthineers
 • GE Imagination at Work
 • Canon
 • ELEKTA Medikal Sistemler Ticaret A.Ş.
 • Fuji Film
 • Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.
Facebook Twitter Linkedin RSS Verus Interactive Solutions